آخرین مطالب سایت :

سامانه پیام کوتاه قبیله منتظر:

 • 30008800444313

شهادت مالکوم شباز حکایتی تلخ از سرنوشت مسلمانان در آمریکا


::متن کامل این مطلب::


پشت صحنه شهادت(ترور) نوه شیعه «مالکوم ایکس» رهبر سیاهپوستان آمریکا


::متن کامل این مطلب::


واکنش شیخ رجبعلی خیاط به مرتاضی که سنگ را به میوه تبدیل کرد


::متن کامل این مطلب::


 • ??????? ????
 • ????? ?????
 • ???? ?????
 • ??????
 • ?????????
 • ?????? ??? ??????
 • ???????
 • ????? ??? ???? ????
 • ????? ?????
 • ??? ??? ? ???? ?????
 • ???????
 • ???? ??? ??????? ? ?????? ?????
 • ???? ?????
 • ????? ????? ? ????
 • ????? ????? ? ?????
 • ????????
 • ????? ? ??????? ??
 • ??? ?????
 • ??? ?????
 • ??? ? ??????

 

 

http://qm313.ir/upload/1353725842.gif http://qm313.ir/upload/1390813800.jpg

قبيله منتظر

 

 

http://qm313.ir/upload/1391111430.jpg http://qm313.ir/upload/1390769457.jpg