آخرین مطالب سایت :

سامانه پیام کوتاه قبیله منتظر:

 • 30008800444313

شیطان پرستی عصر جدید

 

 

شیطان پرستی عصر جدید از قرن ۱۹ آغاز شد.۱ در اوایل قرن نوزدهم برخی اَشراف انگلستان که عضو گروه فراماسونری بودند ، به رهبری سِر فرانسیس دش وود گروه شیطان پرستان به نام «باشگاه آتش جهنم»2 را در شهر لندن تاسیس نمودند . از آن پس لندن مرکز اصلی شیطان پرستان اروپا گردید .۳

 

دکتر چارلز هاکس می نویسد : در قرن ۱۹ در سراسر جهان(شیطان پرستان)شیطان را بیش از گذشته و در مقیاس عظیم تری پرستش می کنند و برای جا انداختن و قبول افتادن شیطان پرستی می کوشند.۴
دیانا وگانا در کتابی با نام اعترافات ، داستان زنان شیطان پرستی را مطرح می کند که در اروپا محافلی اداره می کردند و برای پرستش شیطان دست به اعمال غیر انسانی می زدند و در انتظار روزی بودند که اصول اخلاقی پذیرفته ی جامعه را براندازند.۵
در آغاز قرن بیستم چهره رسوای شیطان پرستی ، آلیستر کراولی بود . وی کراولی تحصیل کرده کالج تثلیث (ترینیتی) کمبریچ بود . مطبوعات انگلیس او را "شیطانی ترین مرد جهان" نامیدند. ازنظر "شخصیت پرستان" او یک اعجوبه بود. از همانها که "فرهیخته" مینامند و خوش قلم و با سواد و تحصیل کرده و نابغه. کوهنورد. استاد شطرنج و … به قدری مقامات فراماسونی داشت که میخندید و میگفت اگر تمام نشانهایم را بار فیل کنید زیر وزنش میافتد. عضو بسیاری فرق دیگر. پایه گذار بسیاری دیگر. همچنین مامور اطلاعاتی. از نظر ما یک ملعون.

 

Alister crowley شیطان پرستی مدرن

 

 او که لقب شرورترین و پست ترین انسان جهان را به خود اختصاص داده بود ، مراسمی به راه انداخت که ترکیبی از روابط جنسی ، موزیک های بسیار تند ، مصرف مواد مخدر و جادوگری بود . او لقب شیطان بزرگ را فقط برازنده خود می دانست .۶  کراولی پست ترین و زشت ترین مراسم جادو را ترتیب می داد که با مصرف مواد مخدر ، نوشیدن مشروبات الکلی و هم جنس بازی همراه بود . جالب اینکه بیشتر حاضران این جلسات یهودیان بودند . بزرگترین عوامل ترویج تفکر و شهرت کراولی خوانندگان رپ و راک بودند . آنان چهره کراولی را همچون نماد شیطانی و نماد قدرت تبلیغ می کردند .۷
پیتر هاینینگ درباره کراولی می نویسد : مطبوعات به او لقب پلیدترین انسان روی زمین را دادند . هرچند بعد از مرگ دامنه فعالیت وی در شیطان پرستی مورد بررسی قرار گرفت ، اما تردیدی نیست که صریحاً اقرار به قربانی کردن حیوانات ، شکنجه ، مصرف مواد مخدر ، شرکت در مراسم برهنگان و … کرده است . در آغاز قرن بیستم ، بعد از تدوین آداب و رسوم فرقه خود ، عازم سفر دور دنیا شد تا برای فرقه جدید خود مرید و پیرو بیابد و او در زمینه انحراف[دیگران] با جدیت کار می کرد .۸
در سال ۱۹۴۷ ، مرگ ، کراولی را به کام خود کشید . با مردن او آنتوان ساندرو لاوی ۹ با تاسیس کلیسای شیطانی و نوشتن انجیل شیطانی در سال ۱۹۶۵ ، خود را جانشین کراولی و پاپ کلیسای شیطان معرفی کرد . لاوی در یازدهم آوریل ۱۹۳۰ در شیکاگو متولد شد . او در نوشته هایش از نیچه و داروین متاثر بوده است . با این حال عقاید او بیش از هرکس دیگر به کراولی نزدیک است . فرقه لاوایی که امروزه مشهور ترین و رایج ترین فرقه شیطان گرایی است با چهره آنتوان لاوی شناخته می شود. لاوی به نقد بسیاری از ادیان ، از جمله مسیحیت پرداخت .او تاکید داشت که فرد همچون حیوان دارای آمال و آرزوهایی است که باید به آنها دست یابد . از آنجا که عناصر اطلاعاتی یهودی و آمریکایی در پی شخصی با ویژگی های لاوی بودند ، او را به استخدام سازمان سیا در آوردند تا افکار وی را با اهداف شیطانی و سودجویانه خود هم جهت کنند .۱۰لاوی با برخی از عناصر سازمان سیا همچون مایکل آکینو روابط جدی برقرار کرده بود .۱۱

 

 

 

 

        اعتقادات شیطان پرستی لاوایی

 

این شاخه از شیطان پرستی مدرن معتقد است که موجودی به نام شیطان وجود خارجی ندارد و نتها نماد امیال ، آرزوها و لذت طلبی انسان است . پیروان این فرقه محوریت هستی را انسان می دانند. آنها عموماً به خدایی برای پرستش قائل نیستند و به زندگی غیر مادی بعد از مرگ نیز عقیده ای ندارند .۱۲
آنتوان لاوی معتقد بود :

 

There is no heaven of glory bright, and no hell where sinners roast. Here and now is our day of torment! Here and now is our day of joy! Here and now is our opportunity! Choose ye this day, this hour, for no redeemer liveth

 

ترجمه:
بهشت با عظمت و با شکوهی وجود ندارد و جهنمی که در آن گناهکاران کباب می شوند هم نیست . اینجا و اکنون روز شکنجه و سختی ماست . حال و اینجا و اکنون روز خوشی ماست و اینجا و اکنون فرصت ماست . این روز ، این ساعت را انتخاب کن زیرا که زندگی رهایی بخش نیست .۱۳

 

انجیل شیطانی که تفکرات شاخه مدرن شیطان پرستی را بیان می کند ، در فصل اول چند جمله از دیدگاه های آنتوان لاوی را با عنوان فلسفه شیطانی ، اینگونه بیان می کند :

 

۱٫    شیطان می گوید : آزادی و دست و دل بازی ، به جای ریاضت و خساست . شیطان به جای ریاضت نماینده ی افراط است.
 

 

2.    شیطان می گوید : زندگی دنیوی ، به جای نقشه های خیالی و موهوم و روحانی . شیطان به جای اینکه نماینده توهم های معنوی باشد نماینده زندگی مادی است .[همه مسائل و تجارب غیر مادی و معنوی از دید آنها توهم و دروغ و تظاهر خوانده می شود.]
 

 

3.    شیطان می گوید : محبت کردن به کسانی که لیاقت آنرا دارند ، به جای عشق ورزیدن به نمک نشناسان.[درست عکس مسیحیت و سایر ادیان که عشق به انسانها را آموزش می دهند.]
 

 

4.    شیطان می گوید : انتقام و خونخواهی ، به جای روی برگرداندن . [اشاره به تعالیم مسیحیت که می گوید : هرگاه برادری به تو سیلی زد ، آن طرف صورتت را جلو بیاور تا ضربه ای به طرف دیگر بزند .]
 

 

5.    شیطان می گوید : انسان حیوانی است گاه برتر از سایر حیوانات ؛ و اکثر مواقع به دلیل روح خدایی که از او بد طینت ترین حیوان را ساخته ، پست ترین حیوانات است .[روح خدایی که به اعتقاد ادیان آسمانی منشا و دلیل بزرگی و برتری انسانها است در این نظریه دلیلی بر بد طینت ترین موجود بودن اوست]
 

 

6.    شیطان تمام چیزهایی که گناه شناخته می شود می ستاید ؛ زیرا از تمام آنها لذت و خوشنودی فیزیکی ، روانی ویا احساسی دست می دهد .[گناهان را برای برآمدن نیازهای انسانی لازم می داند.]
 

 

7.     شیطان بهترین دوست کلیسا است ؛ زیرا در تمام این سالها وجود شیطان دلیل ماندگاری آن بوده است .۱۴

 

انجیل شیطانی ، کتاب عبادات و دعاهای شیطان پرستان لاوایی است . این کتاب که شامل عبارات عبری ، یونانی و انگلیسی است ، چهار بخش دارد : کتاب شیطان ، که شیطان پرستی را معرفی کرده است ؛ کتاب لوسیفر که به روشنگری درباره درباره عقاید و نظرات شیطان پرستان پرداخته است (در این بخش درباره روابط جنسی مطالبی آمده است ) ؛ کتاب بدیل ، که شامل تمرینات آئین پرستش شیطان و جادوگری است ؛ و کتاب لویتان ، که شامل متونی برای استفاده در مناسک پرستش شیطان است . مرور بخشی از این کتاب ما را با عقاید خاص شیطان پرستان آشناتر می کند :
« به نام خدای بزرگ ما ، شیطان ! به شما فرمان می دهیم که از دنیای سیاه بیرون آیید . به نام چهار شهریار سیاه جهنم پیش آیید . شیطان ! جام باده لذت را بردار . این جام پر از اکسیر زندگی است و آن را با نیروی جادوی سیاه انباشته کن . این نیرو در سراسر عالم کائنات وجود دارد و حامی آن است . ای دوست و همدم شب ! تو در میان سایه های قبور می گردی ! تو تشنه خون هستی و بشر را تهدید می کنی ! گورگو مورو، ماه هزار چهره ، به قربانیان ما با نظر مساعد بنگر ‍! دروازه های جهنم را بگشا و بیرون بیا ! … من زندگی می کنم همانند چهارپایان در مزرعه ؛ و شاد هستم از این زندگی حیوانی و شهوانی».15

 

        عملکرد شیطان پرستان لاوایی

 

این شاخه از شیطان پرستی جدید که اینک نیز طرفدارانی در دنیا دارد ، بر اصل لذت حداکثری و به طور مشخص بر لذت جنسی تاکید می ورزد . آنتوان لاوی در این باره می گوید :
ما به لذت جسمانی عقیده داریم و زندگی کامل را در کسب حداکثر لذات می دانیم .۱۶

 

هانس هولز در کتاب حقایقی درباره جادوگری ، ضمن بحث درباره انجمن های شیطان پرستی ، شبی را که خود شاهد یکی از این محفل ها بوده است ، چنین گزارش می کند :
نزدیک به نیمه شب بود و صدای حاضران که تعدادشان شانزده نفر بود ، همه جا را پر کرده بود . اینها از همه صنف بودند و در بین آنها زنی دراز کشیده بود که … . در این هنگام ، مردی که ردای سیاهی بر تن و کلاه پارچه ای سیاهی  بر سر داشت ، وارد اتاق شد . این کلاه به صورت کلاه شیطانی درست شده و تمام صورت مرد را می پوشاند . به دنبال این مرد چهار نفر دیگر وارد شدند . در این هنگام یکی از همراهان یک ظرف کوچک به دست او داد که حاوی مخلوطی از ادرار و نجاسات بود . این مخلوط در حقیقت آب مقدس شیطان پرستان می باشد . از این مخلوط بر روی حاضران پاشید .سپس کشیش اعظم وارد شد . او کلاهی چسبان بر سر داشت که دو شاخ در بالای آن قرار گرفته و ردای سیاهی بر تن داشت. قیافه اش از هر جهت شیطانی به نظر می رسید . سپس خطاب به حاضران گفت : به نام خدای بزرگ ما ، شیطان ! به شما فرمان می دهم که از دنیای سیاه بیرون آیید . به نام چهار شهریار سیاه جهنم پیش آیید . شیطان ! جام لذت را بردار . این جام پر از اکسیر زندگی است و آن را با نیروی جادوی سیاه انباشته کن… . در این هنگام جامی به دست او داده شده و او از آن نوشیده و آن را روی بدن زنی که دراز کشیده قرار می دهد . در خاتمه مراسم ، لاوی از  از شیطان می خواهد پیش آید و سپس یک جمجمه انسان برداشته و دست به دست می کند تا همه آن را ببوسند . وقتی این کار تمام شد جمجمه را روی زنی که دراز کشیده قرار می دهد و آنگاه از حاضران می پرسد آیا مشکلی دارید ؟ برخی از بی پولی و یا امراض در ناراحتی هستند و لاوی هم از شیطان می خواهد تا رفع مشکل کند .۱۷
حاضران بعد از مراسم اولیه و مصرف مقداری مواد مخدر ، در حالتی غیر عادی ، تا پاسی از نیمه شب به رقص مشغول می شوند و … .

 

 

       جریان های دیگر شیطان پرستی مدرن

 

امروزه علاوه بر شیطان پرستی لاوایی یا سیتنیسم(Satanism ) جریان دیگری به نام ستیانس ( Setians ) وجود دارد . آنتوان لاوی ، در آغاز دوست و همکاری به نام مایکل آکینو داشت که در پی اختلاف عقیده با لاوی از او جدا شد و در سانفرانسیسکو معبد سِت۱۸ را تاسیس کرد و جریان ستیانیسم را به راه انداخت . آکینو و گروهی دیگر از پیروان لاوی به خاطر اختلافات مدیریتی از او جدا شدند . می توان گفت که امروزه معبد سِت یکی از مشهورترین سازمان های شیطان پرستی است . این جریان انحرافی اینک در ابعاد وسیعی به ویژه در عرصه های فرهنگی همچون کتاب و نشریات و سینما فعالیت می کند . بارزترین تفاوت کلیسای شیطان و معبد«سِت» به مفهوم شیطان باز می گردد . به نظر پیروان کلیسای شیطان ، موجودی به نام شیطان وجود خارجی ندارد و شیطان فقط نماد امیال ، آرزوها و لذت طلبی انسان است ؛ در حالی که پیروان معبد ست معتقدند که شیطان واقعی وجود دارد و به آن پادشاه تاریکی۱۹ می گویند . آنها شیطان را« سِت » ، پادشاه حقیقی تاریکی۲۰ می نامند . البته جریان ستیانیسم ، افزون بر ایجاد معبد در مقابل کلیسای شیطان ، کتابی با همان عنوان انجیل شیطانی در تقابل با گروه رقیب تدوین نموده است . سیت نامی است برگرفته از انجیل به عنوان پادشاه تاریکی ، ولی ست ( set ) جنی بوده که در مصر باستان او را به عنوان الهه مرگ می پرستیدند . گفتنی است مایکل آکینو رهبر این گروه انحرافی از عناصر سازمان سیا بود ؛ هرچند از فعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی و نیز اهداف پنهانی او  در تشکیل ان فرقه، اطلاعات چندانی در دست نیست . ۲۱

 

پی نوشت ها :

۱٫    فرهنگ ادیان جهان ، ص ۴۲۸
۲٫    Hell fire club
3.    بررسی علل و عوامل شکل گیری جنبش های نوپدید دینی ، گاه نامه مطالعات اجتماعی.
۴٫    نگاهی تاریخی به پدیده شیطان پرستی ، حمیدرضا مظاهری سیف ، پگاه حوزه ، ش ۲۵۲ ، ص۱۳٫
۵٫    همان
۶٫    شیطان پرستان ، پوریا هادی پور ، صبح صادق ، ۸۷/۸/۶ ، ص ۸٫
۷٫    همان
۸٫    سیری در تاریخ جادوگری ، پیتر هاینینگ ، ترجمه هایده تولایی ، ص ۱۰۴٫
۹٫    Anton Szandor Lavey
10.    شیطان پرستان ، صبح صادق ، ۸۷/۸/۱۳ ، ص ۸٫
۱۱٫    ویژه نامه جام جم (کژراهه) ، ص۲۲٫
۱۲٫    شیطانیسم چیست ، ص۲۲
۱۳٫    شیطان پرستی ، مریم سعادتی ، نشریه اینترنتی جامعه شناسی ایران ، ص ۳٫
۱۴٫    شیطانیسم چیست ، ص۲۲
۱۵٫    جنبش های نوپدید دینی ، ص ۱۸٫
۱۶٫    شیطان در ادبیات و ادیان ، ص ۱۵۱٫
۱۷٫    همان ، ص ۵۲ .
۱۸٫    Temple of set
19.    The prince of Darkness
20.    Set the true prince of darkness
21.    ویژه نامه جام جم (کژراهه) ، ص۲۲٫
 • تاريخ: 11 دی 1348
 • نويسنده: admin
 • دسته بندی: شيطان پرستي و كابالا / شيطان پرستي

 • برچسب ها: شيطان پرستي كابالا فراماسونري قبيله منتظر


  ارسال نظر

  عکس خوانده نمی شود
  • ??????? ????
  • ????? ?????
  • ???? ?????
  • ??????
  • ?????????
  • ?????? ??? ??????
  • ???????
  • ????? ??? ???? ????
  • ????? ?????
  • ??? ??? ? ???? ?????
  • ???????
  • ???? ??? ??????? ? ?????? ?????
  • ???? ?????
  • ????? ????? ? ????
  • ????? ????? ? ?????
  • ????????
  • ????? ? ??????? ??
  • ??? ?????
  • ??? ?????
  • ??? ? ??????

   

   

  http://qm313.ir/upload/1353725842.gif http://qm313.ir/upload/1390813800.jpg

  قبيله منتظر

   

   

  http://qm313.ir/upload/1391111430.jpg http://qm313.ir/upload/1390769457.jpg