آخرین مطالب سایت :

سامانه پیام کوتاه قبیله منتظر:

 • 30008800444313

مبانی فکری و کارنامه وهابيت


::متن کامل این مطلب::


وهابیت و تحریف در تاریخ/ نمونه های تحریفات


::متن کامل این مطلب::


پادشاه عربستان سعودی درگذشت "به درک واصل شد"


::متن کامل این مطلب::


در جستجوی معنویت وحشی!


::متن کامل این مطلب::


چرا وهابيون بدنبال اشغال مشهد مقدس هستند؟!


::متن کامل این مطلب::


10 فتواي عجيب وهابيت در سال 2014


::متن کامل این مطلب::


چرا پرچم داعش سیاه است؟


::متن کامل این مطلب::


سه تکه شدن ایران در نقشه داعش/عکس نقشه


::متن کامل این مطلب::


تجاوز کارشناس شبکه وهابی کلمه به یک دختر جوان! /سند


::متن کامل این مطلب::


فتواهای فوتبالی مفتيان جنجالی وهابی !


::متن کامل این مطلب:: • ??????? ????
 • ????? ?????
 • ???? ?????
 • ??????
 • ?????????
 • ?????? ??? ??????
 • ???????
 • ????? ??? ???? ????
 • ????? ?????
 • ??? ??? ? ???? ?????
 • ???????
 • ???? ??? ??????? ? ?????? ?????
 • ???? ?????
 • ????? ????? ? ????
 • ????? ????? ? ?????
 • ????????
 • ????? ? ??????? ??
 • ??? ?????
 • ??? ?????
 • ??? ? ??????

 

 

http://qm313.ir/upload/1353725842.gif http://qm313.ir/upload/1390813800.jpg

قبيله منتظر

 

 

http://qm313.ir/upload/1391111430.jpg http://qm313.ir/upload/1390769457.jpg